Ventilation

 
Man bör även beakta att luftmängden som kan passera ventilationsöppningen är beroende på det negativa lufttrycket i utrymmet. En ventilationsöppning ersätter inte ett modernt ventilationssystem och med avsaknad av ventilation kan inneluften börja strömma ut. 
 

BIOBE VS
Biobe VS är en friskluftsventilator som kan placeras i det frästa spåret i fönsterkarmen eller i ett spår mellan karm och vägg. Biobe passar både för nya konstruktioner och för renovering.  Användning av Biobe VS friskluftsfläkt gör att inkommande luft strömmar kontrollerat in i rummet både i självdrags- och den mekaniska ventilationen och mängden friskluft kan garanteras. Inkommande luft kan beräknas per utrymme och avdelning.
Filterenheten minskar föroreningar från inkommande luft. Att rikta strömningen uppåt gör att frisk luft blandas med den varma inomhusluften uppe i utrymmet och minskar känslan av att det drar. 
Den kompletta VS karmventilatorsatsen inkluderar ventilator (V), filterenhet (S) och huv med insektsnät (B) eller utan nät (U).
 
 
 
 
AIR-IN
 
Air-In® Chameleon ventiler kan fabriksmonteras i fönster med tilluft. Följande alternativ finns:
 

1. Luftåtervinning använder skenan för värmefilter i överliggaren
Air-In® Chameleon monterad i karmen med T-spårfräsning; försedd med en sommar/vinterdämpning och en skena för värmefilter i mellanrummet.
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Luftåtervinning genom användning av ett filterhus i sidokarmen
Air-In® Chameleon som ovan, men med ett filterhus i mellanrummet i den vertikala karmen.
3. Luftåtervinning genom användning av ett filterhus i bottenkarmen
Air-In® Chameleon som ovan, men med ett filterhus i mellanrummet i bottenkarmen.