TILLBEHÖR

Rikligt med beslag passar till alla Fenestra fönster och balkongdörrar. Extra beslag kan väljas för att göra livet bekvämare genom enklare användning och underhåll av fönster. 
 
STILFULLA HANDTAG
Handtag är en del av fönsterbeställningen. Vi levererar passande handtag för de önskade fönstren och vid önskemål kan de kompletteras med barnlås.
 
 
 
INSEKTSNÄT
Det är möjligt att beställa insektsnät för öppningsbara fönster som kan monteras från insidan. 
 
 
 
PERSIENNER OCH RULLGARDINER
Stilfulla persienner och rullgardiner som matchar inredningen gör boendet mer komfortabelt. 
 
 
 
BRANDFÖNSTER
Fenestra brandfönster skyddar dig och din fastighet under extrema förhållanden. I händelse av brand begränsar fönstret brandens spridning från en våning till en annan och ger extra tid för säker evakuering av byggnaden.
 
 
 
VENTILATIONSÖPPNINGAR
Ha i åtanke att ventilationsöppningar kan minska fönstrets ljudisolerande och värmeisolerande egenskaper.
 
 
 
FÄRGKATALOG
Fenestra fönster och dörrar har ett brett urval av färger. Färger kan väljas från RAL-katalogen och lacker från Akzo TINTEX-katalogen.