Brandfönster

 
• Fenestra brandfönster har testats i kvalificerade testlaboratorier. 
• Fönstren får öppnas för rengöring och underhåll men att använda dem för ventilation är förbjudet!
• Brandklass: E=densitet, flammor sprids inte inom föreskriven tid; I=isolering, fönstret isolerar flammornas strålning inom föreskriven tid.
• 15 eller 30 är E och I egenskaperna består – 15 eller 30 minuter.
• Brandfönster kan vara en- eller tvåbågigt, öppnas inåt och utan distans.
 
Produkter som finns som brandfönster är: Polaris, Primus, Fenix