Ikkunoiden asennus

Ikkunoiden asennusohje
 
Yleinen työjärjestys:
• asennustöiden aloittamisen edellytykset 
• valmistelevat toimenpiteet
• karmien asennus
• puitteiden asennus
• saumojen eristys
• vesipeltien asennus
• ikkunalautojen asennus
• listoitus
• smyygien viimeistely
• ikkunoiden säätäminen
• ikkunoiden suojaaminen rakennustöiden ajaksi
• korvausilmaventtiilien ja sälekaihtimien asennus
• ikkunoiden ja töiden luovutus tilaajalle 
 
Edellytykset eli työkohde
Rakennuksessa on vesitiivis katto, betoni- ja rappaustyöt on tehty ja liiallinen kosteus on kuivunut rakennuksesta. Pääsy rakennukseen ja ikkuna-aukkoihin on esteetön. Rakennuksessa on vakaat lattiat suunnitelmien mukaisella tasolla. 
Rakennuksessa ovat ulkoportaat, kerrostenväliset portaat (voivat olla tilapäiset) sekä kulkusillat. Ikkuna-aukkojen mitat vastaavat piirustuksia/sopimuksia, ja aukot on valmisteltu asennustöitä varten vaatimusten mukaisesti. 
 
Valmistelevat toimenpiteet
Ikkuna-aukot:
Ikkunoita ja ovia voi asentaa ainoastaan kuiviin aukkoihin. 
Asennusvaraa pitää olla vähintään 20 mm ja sitä saa olla korkeintaan 70 mm leveydessä ja korkeudessa. Aukkojen tulee olla puhtaita pölystä, lumesta, jäästä ja muusta rakennusjätteestä. Karmikehät tulee voida kiinnittää aukkoihin karmiin porattujen reikien läpi tarkasti ja tukevasti, niin että ne kestävät ikkunoiden ja ovien kuormituksen vääntymättä. 
Ikkunoiden suojaaminen erityisolosuhteissa
Jos ikkunat joudutaan asentamaan olosuhteissa, joissa sadevettä voi päästä ikkunan puuosiin, ne tulee suojata muovilla. Samanaikaisesti tulee taata ikkunan puuosien riittävä tuuletus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikkunapintojen suojaamiseen sementti- ja kalkkivedeltä, joka syövyttävien ominaisuuksiensa vuoksi saattaa vahingoittaa lopullisesti myös alumiini- ja lasipintoja. 
 
Ikkunoiden asennus
• kiinnitys
Ikkunoiden kiinnitystarvikkeiden (esim. ruuvien) tulee olla oikeankokoisia sekä ruostumattomia.  Suositeltavat kiinnitysruuvit ovat vähintään 6 mm. Kiinnitys- ja tukimateriaalien lukumäärä ja sijoitus riippuu ikkunan tyypistä, koosta, ikkunajaosta ja muodosta.  
• karmien asennus
Kiinteät Primus Fixed -ikkunat asennetaan yhtenäisinä kokonaisuuksina, muissa ikkunatyypeissä puitteet tulee irrottaa karmin kiinnittämisen ajaksi ja säilyttää turvallisesti. Tukiruuvit ja/tai asennuspalat linjataan vaakasuoraan aukon alaosan päälle, karmikehä nostetaan aukkoon, keskitetään pysty- ja korkeussuunnassa sekä kiinnitetään ruuveilla tai ruuvitapeilla seinäaukkoon karmiin porattujen kiinnitysreikien läpi  samalla seuraten, että karmi ei väänny ja tappiliitokset eivät katkea.  Tämän jälkeen tarkistetaan asennuksen pysty- ja vaakasuoruus vesivaa’alla ja ristimitta halkaisijoiden pituuksia vertailemalla.  
Huom! Asennusvaahdon kuivuttua sauman läpäisevät kiilat tulee poistaa kylmäsiltojen välttämiseksi, ja tyhjät kohdat on täytettävä vaahdolla. Jos kiilat jäävät saumaan pysyvästi, niiden mittojen on mahdollistettava kiilojen peittäminen eristemateriaalilla niin sisä- kuin ulkopuolelta vähintään 15 mm paksuudelta. 
• puitteiden asennus
Karmin kiinnityksen jälkeen asennetaan puitteet ja säädetään käyntivälit. Tarvittaessa karmin asentoa korjataan. Puitteiden kaikki lukot sekä kaksipuitteisten MSE-tyyppisten ikkunoiden tuuletuspuitteita yhdistävä välisuljin on suljettava. 
• asennussaumojen eristys
Karmin ja seinän väliseen rakoon pursotetaan eristemateriaalia (esimerkiksi saumausvaahtoa), 2/3 karminleveydestä, kuitenkin vähintään 100 mm kun karmin syvyys on 130, 170 tai 210 mm (Primus, Basic, Passive, Polaris, Primus Fixed, IOU).  84 mm Fenix-ikkunoissa sauma tiivistetään koko puuosan syvyydeltä niin, että lämpöeristys sisäpuolelta olisi varmistettu.  HUOM! Sisäsmyygien myöhemmän viimeistelyn helpottamiseksi asennussauman voi jättää sisäpuolelta täyttämättä 5 mm syvyydeltä. Työssä voi käyttää ainoastaan ikkunoiden ja ovien asennukseen tarkoitettuja sääolosuhteita vastaavia ja vähän laajenevia asennusvaahtoja. 
HUOM! Jos asennusväli on leveämpi kuin 35 mm, saumassa käytetään vaahdolla tiivistettäessä välikerrosta, joka on sopivasta materiaalista (esimerkiksi riittävästi painetta kestävä vaahtopolystyreeni) ja sopivan kokoista, myös kiinnittimet tulee dimensioida vastaaviksi.
Kahta tai useampaa karmia vierekkäin asennettaessa (ns. nauhaikkunat) levitetään  vastakkaisille karmipinnoille sisä- ja ulkoreunaan laadukasta silikonimastiksia ja karmit kiinnitetään ruuveilla tiiviisti toisiinsa. Seinärakenteesta riippuen karmin ulkopinnan ja julkisivun pystysuoran liitoskohdan voi tiivistää vaatimusten mukaisella eristeellä. Jos asennusliitoksia peitetään myöhemmin, tulee noudattaa seuraavaa periaatetta: sisältä tiivis, ulkoa hatara eli sisäpuolella on höyrysulku ja ulkopuolella hengittävä kosteus- ja tuulensuoja. 
Huom! Ikkunan tulee olla suljettuna 24 tuntia asennuksesta. 
 
Vesipeltien asennus
Ikkunan vesipellin rakenne tulee suunnitella niin, että vesi virtaa vähemmän viimeistellyltä pinnalta enemmän viimeistellylle pinnalle. Vesipellit tulee asentaa riittävän kaltevasti, mielellään vähintään 15 asteen kulmaan, jotta vesi ei roiskuisi puitteille ja peltiin ei kerääntyisi lunta. Suositeltava etäisyys seinästä on vähintään 25-30 mm. Vesipelti kiinnitetään tiiviisti karmin alareunaan alumiinilla päällystämättömään puuosaan sopivilla ruuveilla seuraten, että pellin takakulma kääntyy ylöspäin vesitiiviisti alumiiniprofiilia vasten. Vesipellin liitokset smyygeihin ja kiinnitys seinään tehdään seinärakenteen mukaisesti.  
 
Ikkunalautojen asennus
Ikkunalauta tulisi asentaa alakarmin alle 3-5 mm etäisyydelle reunasta kevyesti huoneeseen päin kallistaen. Ikkunalauta kiinnitetään kiiloilla ja vähän laajenevalla asennusvaahdolla. 
Huom! Vesipeltien ja ikkunalautojen asennuksessa tulee seurata, että aiemmat eristykset eivät vahingoittuisi ja karmin alaosa ei vääntyisi.  
 
Listoitus
Sisäpuolen vuorauslistat tulee asentaa riittävälle etäisyydelle ikkunan puitteista ja saranoista. 
Ulkolistoituksessa alareunat tulee jättää sopivan korkealle ikkunapellistä, jotta vesipellille kerääntyvä sadevesi ja sulava lumi eivät vahingoittaisi listoja.  
 
Smyygien viimeistely
Kun peitelistoja kiinnitetään karmin ulkopuolelle alumiiniprofiileihin, tulee välttää alumiiniprofiilien liikuttamista alkuasennosta. Sisäpuolen pieliä kipsilevyllä viimeisteltäessä levyn reunan tulee jäädä karmin reunan taakse, jotta saranoihin olisi tarvittaessa esteetön pääsy, ja tilaa olisi tarvittaessa myös raitisilmaventtiileille. Samaa periaatetta tulee noudattaa myös smyygejä rapattaessa.  
Huom! Aiemmin tehtyjen eristeiden vaurioitumista tulee välttää (vaahdon liiallinen poistaminen asennussaumasta)!
 
Fenestran ikkunoiden ja parvekkeenovien asennus, varastointi, huolto ja takuu.
 
Ikkunanpuitteiden säätäminen
On suositeltavaa tarkistaa ikkunanpuitteiden käyntivälys sekä asennuksen aikana että  välittömästi asennustöiden päätyttyä ja säätää niitä tarvittaessa. Kaksipuitteisten MSE- ikkunoiden puitteita säädetään kääntämällä vastaavia pulttisaranoita tarvittavaan suuntaan, kunnes puitteiden vapaa käynti ja tiiviys on taattu. Yksipuitteisten Fenix- ikkunoiden kiinnikkeitä säädetään valmistajan (GU tai Siegenia) ohjeiden mukaan.
 
Korvausilmaventtiilit (vakiona Biobe)
Korvausilmaventtiilit, jotka koostuvat pölysuodattimesta ja venttiilistä, kiinnitetään ikkunakarmin yläreunaan jyrsittyyn aukkoon niin, että venttiilin ilmakanava jää katon puolelle. 
 
Ikkunoiden ja töiden luovutus ja vastaanotto
Tuotteiden ja töiden vastaavuus tarkistetaan välittömästi ikkunoiden asennustöiden päätyttyä vertaamalla niitä tilausvahvistukseen. Tilaaja vahvistaa luovutuksen ja vastaanoton toimituspöytäkirjaan, joka toimii pohjana takuukysymyksiä ratkaistaessa.  
Tilaaja on velvollinen ottamaan valmiit tuotteet/työt vastaan. Työ katsotaan vastaanotetuksi myös silloin, kun tilaaja ei perustelematta ota valmista työtä vastaan kohtuullisen määräajan (7 päivää) kuluessa.  
  
Ikkunoiden käyttö rakennusaikana
Jos asennuksen jälkeen tehdään viimeistely- tai muita töitä, joiden aikana ikkunat saattavat vaurioitua, likaantua tai kostua, ikkunoiden pinnat tulee suojata esimerkiksi muovilla.  Samalla tulee taata ikkunoiden puuosien tuuletus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikkunoiden puu-, alumiini- ja lasipintojen suojaamiseen sementti- ja kalkkivedeltä, joka voi vahingoittaa lopullisesti ikkunoiden osia. Jos ikkunoiden peittämisessä käytetään suojateippejä, valmistajan ohjeita tulee noudattaa tarkasti. Ikkunoiden puhdistukseen käytetään siihen tarkoitettuja välineitä ja aineita.  
 
Kondensaatioveden poistaminen
Kosteutta synnyttävien rakennustöiden aikana ja/tai lämmittämättömissä tiloissa höyrystynyt vesi tiivistyy rakennuksen viileille pinnoille, mukaan lukien ikkunalasit ja muut ikkunoiden osat. Huom! Ikkunoiden maalipinnan, puun ja seinärakenteen kosteusvaurioiden välttämiseksi ikkunoiden kostuneet pinnat tulee kuivata heti kondensaatioveden syntymisen jälkeen! Kondensaatioveden estämiseksi tiloissa on oltava vaatimusten mukaisen tuuletus ja lämmitys. Jos tilojen suhteellinen ilmankosteus pysyy pitkään korkeana, ikkunat saattavat vahingoittua lopullisesti. On suositeltavaa käyttää erityisiä huoneilman kuivaimia.  
 
Materiaalien kuljetus ikkunoiden kautta
Huom! Rakennustarvikkeiden siirto ikkunoiden kautta ei ole suositeltavaa!
Mikäli ikkuna-aukkoja käytetään kulkutienä, tulisi:
• avata ikkunapuitteet ja lukita niiden asento;
• suojata alakarmin osat, vesipelti ja ikkunalauta sopivilla materiaaleilla.
• töiden tai työpäivän päättyessä tai sateen alkaessa ikkuna tulee puhdistaa, sulkea puitteet ja puitteiden lukot kunnolla.
• kaikkien asennus- ja viimeistelytöiden päätyttyä kaikki ikkunan osat tulee puhdistaa huolellisesti ja öljytä salvat. 
 
 
Laatujohtaja: mart.mikkov@fenestra.ee; +372 512 8269
Kotisivu: www.fenestra.fi