Tuletõkkeaken

Fenestra tuletõkkeaken kaitseb sind ja sinu vara äärmistes tingimustes. Tulekahju korral see aken takistab tule levikut hoones, ühelt korruselt teisele ja annab lisaaega hoonest turvaliseks evakueerumiseks.

• Fenestra tuletõkkeaknad on testitud pädevates katselaborites.
• Neid võib avada näiteks pesuks või hoolduseks, aga nende kasutamine tuulutusakendena on keelatud!
• Tuleklassikoodid: E=tihedus, leegid ei pääse edasi ettenähtud aja jooksul; I=isolatsioon, aken isoleerib tule poolt eritatavat kiirgust ettenähtud aja jooksul.
• 15 või 30 on E ja I omaduste säilimine 15 või 30 minutit.
• Tuletõkkeaken on oma ehituselt kas ühe- või kaheraamiline, sissepoole avatav ja ilma vahepuuta.
 
Tuletõkkeaknana on saadaval toodetele: PolarisPrimus, Fenix